جراح بینی
 جراح زیبایی
 جراح پلاستیک
 جراحی بینی
جراحی پلاستیک


Instagram

...به وب سایت شخصی دکتر یعقوب افشار جراح و متخصص زیبایی خوش آمدید

اخبار

به عنوان سخنران و مربی IMCAS دعوت دکتر افشار به یکی از معتبر ترین کنگره بین الملی


به وب سایت شخصی دکتر یعقوب افشار  متخصص جراحی زیبایی خوش آمدید. این سایت در برگیرنده روش و فنون جراحی زیبایی و جراحی ها پلاستیکی که توسط دکتر یعقوب افشار انجام گرفته آشنا خواهید شد. هدف سایت، ارائه اطلاعات در مورد عمل های جراحی پلاستیک و جراحی های ترمیمی و اطلاعاتی در مورد کاربردهای درمانی و کلینیکی می باشد،و نیز معرفی و تشخیص و روشهای تصمیم گیری که پزشکان برای بیماران در نظر می گیرند را در بر می گیرد. جراحی پلاستیک و ترمیمی که در اینجا توضیح داده می شود، فرایندهای می باشند که در اتاق عمل بکار گرفته شده و در بیمارستان می تواند انجام گیرد.