جراحی زیبایی بینی

این بخش شامل تکنیکهای جراحی زیبایی بینی توسط دکتر افشار می باشد


عمل زیبایی بینی –Rhinoplasty

عمل زیبایی بینی چیست؟

عمل Rhinoplasty جراحی زیبایی می باشد که جهت زیبایی و شکل دهی بینی انجام می گیرد.

سن عمل زیبایی بینی

برای انجام عمل زیبایی بینی بهترین زمان رشد و بلوغ آناتومیکی و روحی می باشد که 18 سالگی پایین ترین سن می باشد.  

معاینه قبل از عمل زیبایی بینی

قبل از عمل، چگونگی تنفس، ساختار داخلی بینی بررسی می گردد به این عمل توسط اندوسکوپی انجام می گیرد. عکسهای بینی بیمار برداشته شده و در کامپیوتر شکل آن را بعد از عمل نشان داده می شود.

تکنیکهای عمل زیبایی بینی

در عمل جراحی بینی استخوانها توسط وسایل برنده ظریف و میکروموتور بریده شده و بعد از شکل داده می شوند. به دلیل اینکه عمل از داخل توسط اندوسکوپی ویدیویی انجام می گیرد از بیرون هیچ ردی نخواهد ماند. تنگی تنفس از دماغ، به دلیل وجود مانع میانی بینی یا Septal deviation می باشد. در صورت تشخیص در بین عمل این مورد نیز برطرف می گردد. این عمل به نام septorhinoplasty خوانده می شود. با توجه به نیاز عمل، برجستگی بالای بینی که به نام خوانده می شود برداشته شده و کجی بینی درست گردیده و پشت بینی، نوک بینی، سوراخهای دماغ شکل داده می شود. بخیه های داخل بینی بخودی خود از بین رفته و بیرون بینی توسط باند بسته شده و بعد از یک هفته آتل پلاستیکی دائمی گذاشته می شود. بعد از عمل به دلیل ایجاد درد از تامپون استفاده به عمل نمی آید. مدت زمان بیهوشی و نوع آن، عمل با بیهوشی عمومی انجام میگیرد بطور متوسط 2 ساعت بطول می انجامد.  بهبود بعد از عمل کوتاه بوده و به طول نمی انجامد. بیمار یک روز در بیمارستان مانده روز بعد به خانه مراجعه می نماید. بعد از عمل به مدت 2-3 روز کبودی و تورم خفیفی در بینی می تواند وجود داشته باشد. که در روزهای بعدی به سرعت از بین می رود. بعد از 5-7 روز باند و آتل روی بینی برداشته می شود .

بیمار بعد از 5-7 روز می تواند به کارهای روزمره خود مشغول گردیده و به مسافرت رفته و به کاری خود مشغول گردد. به مدت 10-15 روز پیاده رویهای خفیف انجام داده و که این کار می تواند بسیار مفید باشد. اما ورزش همگانی و شنا باید بعد از 3 -4 هفته باید انجام گردد. در افرادی که از عینک استفاده می کنند چارچوب عینک باید سبک باشد و استفاده از آن یک ماه باید انجام گیرد.   افرادی که از لنز استفاده می کنند می تواند بعد از 2-3 روز بعد از عمل بکار ببرند. در عمل زیبایی بینی باید از ورزشهای که در آن امکان تورم و ضربه بینی و شنا در آب عمیق وجود دارد باید به مدت 2 ماه به دور بود. شکل گیری کامل بینی ظرف 3-6 ماه می باشد.   

میزان موفقیت در عمل زیبایی بینی

این مورد در افراد و اشخاص متفاوت بوده، بستگی به سن فرد، ساختار آناتومیکی بدن، عکس العملهای که فرد در مقابل بهبود می دهد می باشد که بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار می باشد. بستگی به فرد، و یا عمل و یا گذراندن تروما در فرد بهبودی می تواند بطور انجامد. اندازه متوسط صورت فرد، تقارن کامل، اندازه و طولی که در زمان دیده شدن بعد از عمل می تواند بینی دارد بسیار می تواند متفاوت باشد.

 جراح زیبایی

نشانی ما

نشانی کلینیک : ترکیه- استانبول- آکاتلار- خیابان ابولولو ماردین، کوچه بنفشه، پلاک 1

تلفن: 93 09 270 212 0090
فاکس: 93 08 270 212 0090
دفتر هماهنگی ایران: 00989143024171 -00989143115873
پست اکترونیک : info@dr-afshar.com