جراحی زیبایی نوک بینی


جراحی زیبایی نوک بینی     

عمل زیبایی نوک بینی Tip Plasty چیست؟

به عمل رفع اشکالات شکل نوک بینی Tip Plasty  گفته می شود. افتادگی نوک بینی، پهنا، نامتقارنی شکایتهای می باشند در عمل زیبایی نوک بینی انجام می گیرد.

در معاینه قبل از عمل، شکل نوک بینی که در نظر می باشد و کارهای که باید انجام گیرد و سایر مسائل بیان می گردد. با کامپیوتر قبل و بعد از عمل نشان داده می شود.

تکنیک عمل

در عمل استخوانهای بینی تنها بر روی تقسیم بندی وسط بینی و بافتهای سکتوما، تنها غضرفهای نوک بینی و بافت نرم  انجام می گیرد.  به دلیل اینکه تمامی کارها در داخل بینی انجام می گیرد  به هیچ عنوان رد به وجود نمی آید. بینی از داخل بریده شده نخ بخیه های داخل خودبخود از بین رفته و به نوک بینی فلاستر مخصوص چسبانده می شود. بعد از عمل تامپون و اتل بکار برده می شود.

نوع بیهوشی

به صورت بیهوشی عمومی و یا موضعی می تواند بوده باشد. 

مدت زمان عمل

بطور متوسط 45 دقیقه به طول می انجامد. بعد از عمل بهبود و شروع که کار در همان روز بوده و فرد می تواند ترخیص گردد و به کارهای نرمال خود بازگردد. باندهای اطراف بینی بعد از 3-5 روز باز می شود.

پرسش و پاسخ

بعد از عمل در نوک بینی افتادگی به وجود می آید؟

به شکل بینی که بطور دائمی آرزو دارید می توانید دست یابید

 

 

نشانی ما

نشانی کلینیک : ترکیه- استانبول- آکاتلار- خیابان ابولولو ماردین، کوچه بنفشه، پلاک 1

تلفن: 93 09 270 212 0090
فاکس: 93 08 270 212 0090
دفتر هماهنگی ایران: 00989143024171 -00989143115873
پست اکترونیک : info@dr-afshar.com