عمل زیبایی کشیدگی شکم


عمل زیبایی کشیدگی شکم

   همچون سایر عملهای زیبایی برای هر فرد بطور خصوصی طرح ریزی می گردد. قسمت شکم بررسی گردیده و ماهیچه ها و کمر و پشت و قسمت گنیتال نیز بررسی می گردد.

در این بخش سه قسمت بطور عمومی جلد، زیر جلد و ماهیچه ها مورد بررسی قرار می گیرند. در جلد میزان ترکهای موجود، کیفیت جلد تحت بررسی میباشد. در بررسی زیر جلد نوع و میزان چربی و طبقات آن تحت نظر می باشند. در ساختار ماهیچه نیز در اولین مرحله فتق و پارگی های احتمالی مد نظر می باشد بعد از آن میزان کشیدگی ماهیچه ها در نظر گرفته می شود.

شل شدن ماهیچه ها در زمان بارداری و زایمان و فتق موجود در افراد می تواند با هم متفاوت باشد در قسمت شکم میزان کشیدگی شکم به داخل و خارج را می توان به راحتی اندازه گیری نمود. مهمترین عملی که در قسمت شکم انجام می گیرد عمل کشیدن شکم می باشد. به دلیل اینکه تمامی مواد اضافه موجود در زیر جلد و جلد در قسمت ناف را بیرون می کشیم اگر در این قسمت ترک های نیز وجود داشته باشند نیز از بین می روند. ناف را به جای دیگر کشیده و فرورفتگی ناف را دوباره ایجاد می کنیم.

قسمت معده نیز به شکل صاف در آورده شده و به وسیله   liposuction بسیار لاغر می گردد. در بخش گنیتال اگر مشکلی وجود داشته باشد به همراه کشیده شدن شکم در صورتی که انجام گیرد بسیار خوب می باشد. با همان عمل می توان این قسمت را نازک نموده و یا حتی پر نمود.

در ماهیچه ها نیز شل شدگی  که بعد از زایمان و بارداری بوجود می آید خط میانی را جمع نموده و هم کمر نازکتر شده و برای عمل ناف زمینه سازی می گردد چرا که ساختاری برای ناف ایجاد می کنیم.

بعد از عمل کشیدگی شکم به دلیل کشیده شدن سینه افتادگی که در پستانها وجود دارد از بین می رود. بغیر از آن در بعضی از افراد بعد از بارداری پروسم به وجود آمده در سینه و افتادگی شکم در زمان عمل با استفاده از پستانهای پروتز ژل بدون اینکه در قسمت سینه ردی وجود داشته باشد به پستانهای طبیعی و برجسته می توانند دست یابند.  بعد از عمل کشیدگی شکم هیچ اثر در فرورفتگی ناف وجود نخواهد داشت. رد عمل بیشتر مواقع در خط عمل سزارین، زیر لباس زیر خواهد ماند و به هیچ عنوان دیده نخواهد شد. 

طول خط نسبت به قسمت شکم و کمر می تواند متفاوت می باشد. بخیه ها خود به خود جذب شده و در طول یک سال در بیشتر افراد هیچ اثر و ردی بجا نمی ماند. در افرادی که وزن زیاد داشته و به یکباره وزن کم کرده اند  و در پاها و باسن ها افتادگی های بوجود می آید. در این حالت به همراه کشیدگی شکم، کشیدگی کمرو ران را نیز به آن می افزاییم. رد عمل نسبت به نوع گوشش لباس زیر بیمار تعیین می گردد. به دلیل استفاده از قوانین ‘Fine Cosmetic Surgery’ مدت زمان بهبود بسیار کوتاه می باشد بیمار یک شب در بیمارستان استراحت نموده و یک روز بعد از ترخیص در خانه استراحت نموده و به کارهای شخصی خود می تواند مشغول گردد.

توصیه می گردد کورسین داده شده در قسمت شکم را استفاده نمایید ولی استفاده در دراز مدت توصیه نمی گردد. بعد از 7-10 روز مسافرت هوایی می تواند انجام گیرد و به کار خود می تواند مشغول گردد. بعد از یک ماه می تواند بطور مرحله ای می توانید ورزش نمایید.
نشانی ما

نشانی کلینیک : ترکیه- استانبول- آکاتلار- خیابان ابولولو ماردین، کوچه بنفشه، پلاک 1

تلفن: 93 09 270 212 0090
فاکس: 93 08 270 212 0090
دفتر هماهنگی ایران: 00989143024171 -00989143115873
پست اکترونیک : info@dr-afshar.com